понеділок, 22 квітня 2013 р.

Ти вознісся в славі Христе. Ноти і акорди. сл. і муз.: В. Кулик

Як вос-крес І-сус Спа-си-тель Він воз-ніс-ся до От-ця
ві-дій -шов в Бо-жу о-би-тель в Цар-ство віч-но-го жит-тя,
щоб при-го-ту-ва ти уч-ням міс -це в не-бі у От- ця!
О- бі-цяв їм да - ти Ду - ха, У - ті -ши - те - ля, Твор- ця!

Пр.: Ти воз-ніс -ся в сла-ві Хри-сте в ви-со-ту під не-бо- звід,
і всім нам бла-го-сло-ви-вши за - ли-шив зем - ний цей світ!
І всім нам бла - го - сло - ви - вши, за - ли - шив зем - ний цей світ!


2. До небес вознісся в славі наш Спаситель і наш Бог,
в світла променях яскравих, сам Господь, Ісус Христос.
Він возсів праворуч Бога, Вседержителя, Творця,
І прийде судити людство справедливо, як Суддя!

3. Коли Дух зійшов на учнів в виді язиків вогню,
вони розійшлись по світу, голосити Вість Благу!
В день Зіслання народилась: - "Твоя Церква! Є Свята!"
в якій Ти Себе лишив нам в виді Хліба і Вина!

4. Через Твоє воскресіння й вознесіння в небеса,
дозволь нам ввійти до Царства, Царства вічного життя,
щоб з святими всіма в небі прославляли ми: "Отця,
Сина і Духа Святого - що є Трійця Пресвята!"

Скачати пісню "Ти вознісся в славі Христе."
 Ноти і акорди. у форматі пдф
сл. і муз.: В. Кулик

О Маріє, Мати Божа. Ноти і акорди. сл. і муз.: В. Кулик

 О Ма - рі - є Ма - ти Бо - жа  Бо - го - ро - ди- це Свя - та
Ти зро - ди - ла нам І - су - са Си - на Бо - жо - го Хри - ста
Най- свя - ті - ша над Свя-ти - ми  Свя - та Ді - во Ма - рі - є
Ти зро - ди - ла Спо - кон-віч - не Сло - во Пре - свя - те!

Пр.: Бо - го - роди - це на не - бі Зо - ре ран - ня і мор-ська
Вне - бо-взя - та Ти Ца - ри - це на - ша Ма - ти Пре - свя - та
о Ма - рі - є за - сту - пай - ся за ді - тей сво - їх
збе - ре - жи нам У - кра - ї - ну збе - ре - жи у - сіх!

2. Через Тебе нам Спасіння воплотилось і прийшло,
Бог людиною Сам стався, прийняв людськеє єство.
Нова Єва, що Адама нам нового зродила,
Сина батька Авраама и Сина Давида!

3. Ти була х Ісусом в Кані, бачила його чуда,
і в стражданні на Голгофі Його не полишила.
Після Свого воскресіння Спас вознісся до Отця
і апостолам зіслав Він, Утішителя!

4. Ти до неба буля взята, Свята Діво Маріє,
з тілом і душею разом, Ти з Ісусом в небі є!
Ти Цариця вього світу! І Владичиця землі!
Бережи нам Україну! Просим, бережи!


Скачати пісню "О Маріє, Мати Божа." Ноти і акорди.
сл. і муз.: В. Кулику форматі пдф

О Йосифе Святий. Ноти і акорди. о. Юзеф Червонка, В. Кулик

Пр.:  О Йо-си-фе Свя-тий Церк-ву Бо-жу бе -ре-жи, на-ши-ми ро-ди-на-ми о-пі-куйсь зав-жди!

Тін-ню Бать-ка Ти став для І - су- са,
прий-няв Йо-го за-ча-то-го з Ду - ха
мав бо пов-ну до-ві-ру до Ді-ви
Об -руч-ни-ку свя-тої Ма -рі - ї!

Про - мо-вля-єш Ти сво-їм мов - чан- ням,
в ти-ші чу - єш чо - го Твій Бог хо - че,
Най-слу-хня -ні - ший па - трі - ар - ху,
на-вчи нас як Бо - га по-чу - ти!

У - три-му-вав пра-це -ю рук сво - їх,
Свя - ту Ді - ву та Бо -жо - го Си - на,
Йо - си - фе пра -цю - ю- чих взо - ре,
по -мо-жи нам в на-ших ро - ди - нах!Скачати пісню "О Йосифе Святий." Ноти і акорди.  пдф-формат
сл.: о. Юзеф Червонка
муз.: В. Кулик


неділя, 14 квітня 2013 р.

Псалом. ІІІ Великодня неділя. Акорди


ІІІ Великодня неділя
Пс 30(29), 2 і 4. 5-6аб.
 11 і 12а і 13б (П.: 2а)
Фа-фа-фа-мі-ре-до,
соль-соль-ьсі-ля-соль-фа
-2
F        d         g  C    g                     C     F
Прославлю Бога, бо мене звільнив Він
(ля)_ьсі-ля-соль-фа
F                                               g      C       F
Вознесу Тебе, о Господи, бо Ти мене визволив  *
d                                                         C   
і не дав ворогам моїм злорадіти надо мною.
F                                         g     d
Господи, Ти вивів із Шеолу мою душу  *
C                                                            F
і оживив мене з-поміж тих, що сходять в яму.        
F                                                      g       C   F
Співайте в псалмах Господеві, ви, Його побожні,  *
d                                   C   
і дякуйте імені Його святому!
F                  g        d
Бо на хвилину гнів Його,  *
C                               F
ласка ж Його - поки життя. 
F                                            g      C   F
Почуй, о Господи, і змилуйсь надо мною!  *
d                                            C   
Господи, прийди мені на допомогу!
F                          g          d
На танок перетворив Ти плач мій.  *
C                                                         F
Господи, Боже мій, хвалитиму Тебе повіки.

Сі-#до-ре-ре, ре-мі-#фа-#фа

h                  D    D h D h D                     D h Fis h
Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя, алілуя.
h                                               D
Воскрес Христос, який все створив
h                                  D   h      Fis
і змилосердився над нами. , алілуя.