четвер, 16 травня 2013 р.

18 травня - ВІГІЛІЙНА СВЯТА ЛІТУРГІЯ УРОЧИСТОСТІ ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА


(черв) Вечірня власна Свята ЛітургіяЦей формуляр використовується в суботу ввечері перед першою Вечірнею Неділі Зіслання Святого Духа або після неї


АНТИФОН НА ВХІД
Любов Бога влита в серця наші Святим Духом, * що живе в нас. * Алілуя. (Рим 5, 5; пор. Рим 8, 11)

  
Мовиться “Слава во вишніх”

ПЕРШЕ ЧИТАННЯ – 1
Бут 11, 1-9

ПЕРШЕ ЧИТАННЯ – 2
Вих 19, 3-8а. 16-20б

ПЕРШЕ ЧИТАННЯ – 3
Єз 37, 1-14

ПЕРШЕ ЧИТАННЯ – 4
Йоіл 3, 1-5

Пс 104(103)
Хай зійде Дух Твій і відновить землю. (Або: Алілуя).


Благослови, душе моя, Господа! *
Господи, Боже мій, Ти надзвичайно величний!
У славу й велич Ти одягнувся. *
Ти одягаєшся у світло, як в одяг.
Які величні Твої діла, Господи! *
Ти все вчинив премудро –
земля сповнена Твоїм творінням. *
Благослови, душе моя, Господа Бога!
Всі на Тебе чекають, *
щоби дав Ти їм їжу у час відповідний.
Даєш їм – вони підбирають; *
відкриваєш руку свою, – все наповнюється благом.
А відвертаєш своє обличчя, – їх охоплює страх. *
Віднімаєш їхній дух – вони гинуть і повертаються у свій порох.
Пошлеш свого духа – вони створені будуть; *
Ти оновиш землі обличчя.

ДРУГЕ ЧИТАННЯ
Рим 8, 22-27

Алілуя, алілуя, алілуя.
Прийди, Святий Духу, наповни серця своїх вірних,
і запали в них вогонь своєї любові.

ЄВАНГЕЛІЄ
Йн 7, 37-39

Мовиться “Вірую”

АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ
Останнього ж великого дня свята * стояв Ісус і закликав на ввесь голос: * “Коли спраглий хтось, * нехай прийде до Мене і п’є”. * Алілуя. (Йн 7, 37)
19 ТРАВНЯ, НЕДІЛЯ ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА


(черв) Урочистість
АНТИФОН НА ВХІД
Дух бо Господній наповнює Всесвіт * і – як Вседержитель – * знає кожне слово. * Алілуя. (Мудр 1, 7)


ПЕРШЕ ЧИТАННЯ
Діян 2, 1-11


Пс 104, 1аб і 24 ав. 29-30. 31 і 34


Хай зійде Дух Твій і відновить землю.

Благослови, душе моя, Господа! *
Господи, Боже мій, Ти надзвичайно величний!
Які величні Твої діла, Господи! *
Ти все вчинив премудро.

А відвертаєш своє обличчя, – їх охоплює страх. *
Віднімаєш їхній дух – вони гинуть і повертаються у свій порох.
Пошлеш свого духа – вони створені будуть; *
Ти оновиш землі обличчя.

Нехай Господня слава буде навіки, *
нехай Господь веселиться своїми ділами!
Хай мої роздуми Йому приємними будуть; *
я ж буду Господом радіти.

  
ДРУГЕ ЧИТАННЯ:
Рим 8, 8-17

СЕКВЕНЦІЯ ДО ДУХА СВЯТОГО

Прийди, Святий Духу,
влий з небес нам в душу
світла Твого промінь.
Прийди, Отче вбогих,
Давцю дарів многих,
О прийди, душ світло.
Утішитель добрий,
Гість душі солодкий,
ніжна прохолодо!
Відпочинку в праці,
Охолодо в спразі,
у плачу розрадо!
Без Твого веління
Немає в людині
Нічого святого.
Нас очисти з бруду
ороси душ сушу,
вилікуй нам рани.
Прихили, що горде,
Розпали холодне,
виправи зблукале.
Дай же Твоїм вірним,
І Тобі покірним,
Сім дарів великих.
Мужність дай народу,
Вічну нагороду,
щастя дай без міри.

Алілуя, алілуя, алілуя.
Прийди, Святий Духу, наповни серця своїх вірних
і запали в них вогонь своєї любові.


ЄВАНГЕЛІЄ
Йн 14, 15-16. 23б-26


 АНТИФОН НА ПРИЧАСТЯ
Усі вони сповнилися Святим Духом * і проголошували величні діла Божі. * Алілуя.


четвер, 2 травня 2013 р.

LITANIA LORETAŃSKA DO MATKI BOŻEJ


Litania Loretańska do Matki Bożej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, -           

  zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,Święta Maryjo, -
módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko Kapłanów,
Matko Paulińskiego Zakonu,
Matko Nieustajacej Pomocy,
Matko łaski Bożej,
Matko nieskalana, 
Matko dziewicza,
Matko Niepokalana,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko sierot,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło 
sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Naczynie Duchowe,
Naczynie Poważne,
Naczynie osobliwego Nabozenstwa,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny 
pobożności,
Różo Duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Wybawienie dusz czyśćcowych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
      Królowo z Jasnej Góry,
Krolowo Pustelnikow,
Królowo Zakonu Serafickiego,
Królowo Dziewic,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo Wniebowzięta,
Królowo Różańca Świętego,
Królowo rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Korony Polski,
Krolowo Ziemi Maryi,
Krolowo narodu naszego,
Krolowo calego świata,                       
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
- przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
- wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
   - zmiłuj się nad nami.

W ciągu roku:

K.: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się.
Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała + i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, + uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.

W okresie Adwentu:

K.: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W.: I poczęła z Ducha Świętego.

Módlmy się.
Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało w łonie Najświętszej Maryi Panny, + spraw, aby wspomagało nas wstawiennictwo Dziewicy, + w której Boże macierzyństwo głęboko wierzymy. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.

W okresie Narodzenia Pańskiego:

K.: Po narodzeniu, Panno, nienaruszona zostałaś.
W.: Bogurodzico, przyczyń się za nami.

Módlmy się.
Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, + spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, + przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.

W okresie wielkanocnym:

K.: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
W.: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

Módlmy się.
Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, + spraw, abyśmy przez Jego Matkę Dziewicę Maryję, + osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.

W październiku:

K.: Módl się za nami, Królowo Różańca Świętego.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Boże, Twój Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam wieczne zbawienie, + spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w Różańcu Najświętszej Maryi Panny, + według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli to, co one obiecują. przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.


ANTYFONA

Pod Twoją obronę * uciekamy się, * Święta Boża Rodzicielko! * Naszymi prośbami * racz nie gardzić * w potrzebach naszych, * ale od wszelakich złych przygód * racz nas zawsze wybawiać, * Panno chwalebna * i błogosławiona.
O Pani * (o Pani, * o Pani) nasza, * Odowniczko nasza, * Pośredniczko nasza, * Pocieszycielko nasza.
Z Synem * Swoim * nas pojednaj, * Synowi * Swojemu * nas polecaj, * Swojemu * Najmilszemu Synowi * nas oddawaj.
O Pani * (o Pani, * o Pani) nasza, * Odowniczko nasza, * Pośredniczko nasza, * Pocieszycielko nasza.

Modlitwa papieża Leona XIII
do Świętego Józefa

K.: Módl się za nami, Święty Jozefie.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Do Ciebie, święty Józefie, * uciekamy się w naszej niedoli. * Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy * z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. * Przez miłość, * która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą * i przez ojcowską Twą troskliwość, * którą otaczałeś Dziecię Jezus, * pokornie błagamy: * wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, * które Jezus Chrystus * nabył Krwią swoją * i swoim potężnym wstawiennictwem * dopomóż nam w naszych potrzebach. 
Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, * czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. * Oddal od nas, ukochany Ojcze, *  wszelką zarazę błędów * i zepsucia. * Potężny nasz Wybawco, * przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą * w tej walce z mocami ciemności. * A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, * które groziło Jego życiu, * tak teraz broń świętego Kościoła Bożego * od wrogich zasadzek * i od wszelkich przeciwności. 
Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, * abyśmy za Twoim przykładem * i Twoją pomocą wsparci * mogli żyć świątobliwie, * umrzeć pobożnie * i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie.
W.: Amen.

MODLITWA ŚW. BERNARDA 

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, * że nigdy nie słyszano, * abyś opuściła tego, * kto się do Ciebie ucieka, * Twej pomocy wzywa, * Ciebie o przyczynę prosi. * Tą ufnością ożywiony, * do Ciebie, o Panno nad pannami * i Matko, * biegnę, * do Ciebie przychodzę, * przed tobą jako grzesznik płaczący staję. * O Matko Słowa, * racz nie gardzić słowami moimi, * ale usłysz je łaskawie * i wysłuchaj.
W.: Amen.ЛОРЕТАНСЬКА ЛІТАНІЯ ДО ПРЕСВЯТОЇ ДІВИ МАРІЇ


ЛОРЕТАНСЬКА ЛІТАНІЯ
ДО ПРЕСВЯТОЇ ДІВИ МАРІЇ

Киріє, елейсон. -     Христе, елейсон. Киріє, елейсон.
Христе, почуй нас. -         Христе, вислухай нас.
Отче Небесний, Боже, -   помилуй нас.
Сину, Відкупителю світу, Боже,
Духу Святий, Боже,
Свята Трійце, Єдиний Боже,


Свята Маріє, -      
            молись за нас.
Свята Богородице Діво,
Свята Діво над дівами,
Мати Христова,
Мати Церкви,
Мати Священиків,
Мати Паулинського Ордену,
Мати Неустанної Допомоги,
Мати Божої благодаті,
Мати Непорочна,
Мати Пречиста,
Мати Невинна,
Мати Незаймана,
Мати Наймиліша,
Мати Предивна,
Мати Доброї Поради,
Мати сиріт,
Мати Творця,
Мати Спасителя,
Діво розсудлива,
Діво шанована,
Діво прославлена,
Діво могутня,
Діво ласкава,
Діво вірна,
Дзеркало праведності,
Престоле мудрості,
Причино нашої радості,
Посудино Духовна,
Посудино Поважна,
Посудино особливого Богослужіння,
Храме Святого Духа,
Храме славний,
Храме глибокої побожності,
Трояндо духовна,
Вежо Давида,
Вежо зі слонової кості,
Доме золотий,
Ковчегу Завіту,
Брамо небесна,
Зоре світанкова,
Зцілення хворих,
Притулку грішників,
Утіхо скорботних,
Допомого вірних,
Спасіння душ чистилищних,
Царице Ангелів,
Царице Патріархів,
Царице Пророків,
Царице Апостолів,
Царице Мучеників,
Царице Сповідників,
Царице з Ясної Гори,
Царице Пустельників,
Царице Серафимського Ордену,
Царице Дів,
Царице Всіх Святих,
Царице без гріха первородного зачата,
Царице на Небо взята,
Царице святого Розарію,
Царице родин,
Царице миру,
Царице Корони Польщі,
Царице Землі Марії,
Царице нашого народу,
Царице Вселенної,


Агнче Божий, що береш гріхи світу, 
- Господи, прости нас.
Агнче Божий, що береш гріхи світу, 
- Господи, вислухай нас.
Агнче Божий, що береш гріхи світу, 
- Господи, помилуй нас.

С.: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
В.: Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося.
Просимо Тебе, Господи  Боже, дозволь нам, слугам Твоїм, втішатися тривалим здоров’ям душі та тіла † і за заступництвом Пріснодіви Марії * звільни нас від усякого зла та даруй  вічну радість. Через Христа Господа нашого.
В.: Амінь.

АНТИФОН  “ПІД ТВОЮ МИЛІСТЬ”

Під Твою милість * прибігаємо, * Свята Богородице Діво. * Молитвами нашими * в скорботах наших * не погорди, * але від усяких бід * захисти завжди нас, * Єдиночиста * і Благословенна.
О, Володарко * (О, Володарко, * О, Володарко) наша, * Заступнице наша, * Посереднице наша, * Утішителько наша!
З Сином * своїм * примири нас, * Синові * своєму * доручи нас, * своєму * Наймилішому Синові * віддай нас.
О, Володарко * (О, Володарко, * О, Володарко) наша, * Заступнице наша, * Посереднице наша, * Утішителько наша!

МОЛИТВИ ДО СВЯТОГО ЙОСИПА

С.: Молись за нас, Святий Йосипе.
В.: Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Приходимо до тебе, Святий Йосипе, * у нашій недолі. * Звертаючись за допомогою до твоєї Пресвятої Обручниці, * з вірою благаємо й про твою поміч.
Заради любові, * яка єднала тебе з Непорочною Дівою Марією, * і заради твоєї батьківської турботи, * якою ти оточував Дитину - Ісуса, * смиренно благаємо: * милостиво поглянь на людство, * яке Ісус спас власною Кров'ю, * і своїм могутнім заступництвом * допоможи нам в потребах наших.
Опікуне Божої Сім'ї! * Піклуйся про вибраний народ Ісуса Христа. * Віддали від нас, любий отче, * всяку хворобу, * блуд * і зіпсуття.
Наш могутній заступнику! * У боротьбі з силами темряви * прийди до нас з небесною допомогою, * і, як колись * Ти врятував Маленького Ісуса від Ірода, * так і тепер * охороняй святу Церкву Божу * від ворожих підступів * та всякого зла.
Невтомно оточуй кожного з нас піклуванням, * щоб ми за твоїм прикладом * і з твоєю допомогою * досягли вічного блаженства на небі.
В.: Амінь.

МОЛИТВА ДО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

Згадай, о Пресвята Діво Маріє, * що ніхто ніколи не чув, * щоб Ти залишила того, * хто звертається до Тебе, * кличе Тебе на допомогу, * про заступництво Тебе просить. * Отож і я * з довірою приходжу до Тебе, * Діво над дівами * і Мати; * звертаюся до Тебе * як  плачучий грішник; * перед Тобою стаю. * О, Матір Слова! * Милостиво прошу: * не погордуй моїми словами, * а почуй їх * і ласкаво вислухай.
В.: Амінь.